Odlehčovací služba

P1010065

Najdete nás zde

Odlehčovací služba je poskytována v souladu s § 44 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MPSV ČR 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytování této služby na území města je v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb Nového Města na Moravě. Poskytovatel je oprávněn nově registrovanou službu poskytovat od 1. 1. 2016.

Služba je poskytována v Domě s pečovatelskou službou na adrese Žďárská 68, Nové Město na Moravě.

Informace o službě poskytujeme na adrese Žďárská 68, Nové Město na Moravě, v kanceláři sociální pracovnice nebo v kanceláři ředitele organizace v pracovní dny od 6.00 hod. – 14.30 hod. V tuto dobu lze sjednat schůzku na požadovanou dobu.

Organizace je registrována na Krajském úřadu KRAJE VYSOČINA.

 
Dotazník