Odlehčovací služba

P1010065

Najdete nás zde

Odlehčovací služba je poskytována v souladu s § 44 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MPSV ČR 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace je registrována na Krajském úřadu KRAJE VYSOČINA.

Poskytování této služby na území města je v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb Nového Města na Moravě. Poskytovatel je oprávněn nově registrovanou službu poskytovat od 1. 1. 2016.

Informace o službě poskytujeme na adrese Žďárská 68, Nové Město na Moravě, v kanceláři sociální pracovnice nebo v kanceláři ředitele organizace v pracovní dny od 6.00 hod. – 14.30 hod. V tuto dobu lze sjednat schůzku na požadovanou dobu.

Základní poskytované činnosti

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy. Obědy zajišťujeme ze školní jídelny, dietní stravování z nemocnice v Novém Městě na Moravě. Snídaně a večeře pomůžeme připravit z vlastních zdrojů.
d) Poskytnutí ubytování
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) Sociálně terapeutické činnosti
g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
h) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Fakultativní služby

Dovoz vozidlem NSS

 

Úhrada za služby je stanovena vnitroorganizačním předpisem – Úhrada za poskytování odlehčovací služby.

 
Dotazník