Novoměstské sociální služby

Domácí zdravotní péče

  • Domácí zdravotní péče je poskytována v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
  • Nabízíme odbornou zdravotní péči poskytovanou kvalifikovanými zdravotními sestrami ve spolupráci s praktickým nebo odborným lékařem v domácím prostředí nemocného.
  • Po indikaci a vypsání poukazu na domácí péči praktickým nebo ošetřujícím lékařem je tato péče hrazena zdravotními pojišťovnami (pro pacienta je zdarma). Naše zařízení má uzavřenu smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra.
  • Péči, kterou pojišťovna nehradí nebo péči o pojištěnce jiných, než smluvních pojišťoven je možné poskytnout na základě smlouvy s klientem za přímou úhradu.

 

Poskytované úkony:

a) kontrola zdravotního stavu, krevního tlaku, saturace

b) péče o permanentní močový katétr

c) ošetření stomických vývodů, podávání enterální výživy (PEG, PEJ)

d) aplikace inzulínu, sledování hodnot glykemie, zaučení aplikace inzulínu

e) příprava a podávání léků (příprava týdenního či denního dávkovače léků, při poruše polykání nebo aktivním negativizmu přímé podání léků s kontrolou užití)

f) aplikace injekcí

g) odběry krve a jiného biologického materiálu

h) převazy akutních i chronických ran, proleželin, kožních defektů, bércových vředů, bandážování končetin

i) ošetřovatelská rehabilitace – nácvik sebeobsluhy, soběstačnosti v denním režimu, psychická aktivace, dechová cvičení, nácvik sedu, stoje, chůze (s doprovodem, berlemi, chodítkem),  bazální stimulace, prevence dekubitů, polohování

 

Vedoucí zdravotní domácí péče

  • Bc. Marie Dufková
  • e-mail: dufkova.m@nss.nmnm.cz
  • telefon: 733 121 770

 

Novoměstské sociální služby

566 598 100
Žďárská 68
59231 Nové Město na Moravě
  • Datová schránka: 2ibjmik
  • IČ: 48899097

Pečovatelská služba s nepřetržitým provozem v Domě s pečovatelskou službou a pečovatelská služba na území Nového Města na Moravě a Odlehčovací služba v Domě s pečovatelskou službou.Nabídka služeb