Pečovatelská služba

P1010065

Najdete nás zde 

Novoměstské sociální služby (dále jen NSS) jsou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Nové Město na Moravě, od roku 1996.

Pečovatelská služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dále dle vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

Organizace je registrována na Krajském úřadu KRAJE VYSOČINA.

 
Dotazník