Pečovatelská služba

P1010065

Najdete nás zde 

Novoměstské sociální služby (dále jen NSS) jsou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Nové Město na Moravě, od roku 1996.

Pečovatelská služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dále dle vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

Organizace je registrována na Krajském úřadu KRAJE VYSOČINA.

Základní činnosti pečovatelské služby dle zákona 108/2006 sb., o sociálních službách:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakultativní činnosti pečovatelské služby:

 • dohled nad dospělým občanem
 • dohled nad dospělou osobou (v době nepřítomnosti pečující osoby)
 • dohled nad užíváním léků,
 • individuální společenské a aktivizační činnosti,
 • doprava vozidlem poskytovatele po území města
 • doprava vozidlem poskytovatele mimo území NMnM a jeho místních částí, odměna řidiče při této dopravě
 • použití mobilní koupací vany.

Fakultativní úkony jsou poskytovány v závislosti na kapacitě organizace a vždy po předchozí domluvě.

 

Úhrada za služby je stanovena vnitroorganizačním předpisem – Úhrada za poskytování pečovatelské služby.

 
Dotazník