Dům s pečovatelskou službou

V Domě s pečovatelskou službou se nachází provozní zázemí pro poskytování pečovatelské i odlehčovací služby. Vlastníkem budovy je město Nové Město na Moravě.

DPS má bytové a nebytové prostory.

Byty umístěné v 1. a 2. nadzemní podlaží (celkem 50 bytů, z nichž 41 bytů je 1+kk, 8 bytů 2+kk a dále 1 pokoj pro odlehčovací službu) jsou nájemní byty určené pro bydlení osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu např. chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení a potřebují různé stupně pomoci (viz cílová skupina pečovatelské služby). Okruh nájemců se omezuje na osoby požívající starobní nebo invalidní důchod.

Byty umístěné v půdní vestavbě (celkem 15 bytů) jsou obecné byty určené k nájemnímu bydlení.

Přístupy do celého objektu a byty v části A (přízemí) jsou bezbariérové. Celý objekt je vytápěn plynovou kotelnou a nachází se zde také dva výtahy.

 

Byty jsou přidělovány na základě žádosti rozhodnutím Rady města. Byt je vybaven pouze základním vybavením: elektrický sporák, spížní skříň, šatní skříň a kuchyňskou linkou. Každý byt má svůj vodoměr, elektroměr, měřič tepla a domácí telefon.

V bytech lze chovat domácí a exotická zvířata pouze se souhlasem ředitelky NSS.

 

V DPS se dále nachází společenské prostory a provozní zázemí – kanceláře, pracoviště pečovatelek, pracoviště domácí zdravotní péče, středisko osobní hygieny, výdejna strany, klubovny, arteateliér, prádelna, úklidové místnosti. K dispozici jsou také komerční místnosti pro provoz pedikúry, kosmetiky, masáže.

 
Dotazník