Novoměstské sociální služby

Základní činnosti pečovatelské služby dle zákona 108/2006 sb., o sociálních službách:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakultativní činnosti pečovatelské služby:

 • dohled nad dospělým občanem
 • dohled nad dospělou osobou (v době nepřítomnosti pečující osoby)
 • dohled nad užíváním léků,
 • individuální společenské a aktivizační činnosti,
 • doprava vozidlem poskytovatele po území města
 • doprava vozidlem poskytovatele mimo území NMnM a jeho místních částí, odměna řidiče při této dopravě
 • použití mobilní koupací vany.

Fakultativní úkony jsou poskytovány v závislosti na kapacitě organizace a vždy po předchozí domluvě.

 

Úhrada za služby je stanovena vnitroorganizačním předpisem – Úhrada za poskytování pečovatelské služby.

Služba je poskytována v souladu s Vnitřními pravidly pro poskytování PS.

Novoměstské sociální služby

566 598 100
Žďárská 68
59231 Nové Město na Moravě
 • Datová schránka: 2ibjmik
 • IČ: 48899097

Pečovatelská služba s nepřetržitým provozem v Domě s pečovatelskou službou a pečovatelská služba na území Nového Města na Moravě a Odlehčovací služba v Domě s pečovatelskou službou.Nabídka služeb