Zářijové tvoření s žáky II. ZŠ NMnM, Leandra Čecha

Veronika Kubíková  Sdílet článek na nebo

V novém školním roce jsme navázali na spolupráci s II. ZŠ. Prvním společným počinem bylo kreslení žáků první třídy na nádvoří DPS, které se uskutečnilo …

Zářijové tvoření s žáky II. ZŠ NMnM, Leandra Čecha

V novém školním roce jsme navázali na spolupráci s II. ZŠ. Prvním společným počinem bylo kreslení žáků první třídy na nádvoří DPS, které se uskutečnilo ve středu 9. 9. 2020. Naši uživatelé tak mohli přihlížet samotné tvorbě dětí nebo si v průběhu dne mohli prohlédnout výsledná díla, která nám rozveselila celé nádvoří.