Novoměstské sociální služby
 

Výtvarné kurzy pro děti ve školním roce 2016/2017

Oldřich Brož  Sdílet článek na nebo

Vážení rodiče,   Novoměstské sociální služby Vám nabízí možnost, aby Vaše dítě navštěvovalo náš ateliér v  pravidelných KURZECH PRO DĚTI. Kromě keramiky si zde děti …

Vážení rodiče,

 

Novoměstské sociální služby Vám nabízí možnost, aby Vaše dítě navštěvovalo náš ateliér v  pravidelných KURZECH PRO DĚTI. Kromě keramiky si zde děti rozvíjí zručnost a dovednost i v jiných výtvarných oblastech jako je např. malování a kreslení, pletení z pedigu, koláže, výroba šperků a jiné.

 

 • Tento kurz pro děti probíhá v prostorách ateliéru Domu s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě.

 

 • Děti jsou rozděleny dle věku do dvou skupin.

mladší děti se schází každé pondělí od 13.30 do 15.00 hodin,

starší děti ve čtvrtek od 15.30 do 17.00 hodin.

 

 • Jednotlivé kurzy budou zahájeny:  19. září mladší děti
 1. září  děti starší

Kurz  končí s koncem školního roku, v červnu.

 

 • Cena kurzovného činí 1 150 Kč za jedno pololetí, s tím, že všechny své výrobky si děti mohou odnést domů. Platbu přijímáme pouze hotově. První pololetí prosím uhraďte nejpozději do konce října.
 • Pro držitele Novoměstské karty 5%  sleva z ceny kurzovného.
 • Pokud máte zájem o tuto aktivitu pro Vaše dítě, odevzdejte návratku v DPS. Nejpozději do 12.9.2016

 

PODMÍNKY PRO ÚČAST NA VÝTVARNÝCH KURZECH

 

 • Ø školné zahrnuje odborné vedení a náklady na materiál spotřebovaný při této činnosti, jeho výše se neřídí počtem hodin, ale vychází z kalkulace nákladů pro jednotlivé skupiny
 • Ø pokud dítě nenavštěvuje výtvarný kurz pravidelně, nemá nárok na vrácení školného, neboť materiál využije celá skupina
 • Ø vrácení školného lze požadovat jen v závažných případech, které lze uznat pro zrušení závazné přihlášky, toto je nutno projednat s vedením NSS
 • Ø dítě bude docházet na svou skupinu včas, zavolá u hlavního vchodu na číslo 110- ARTETERAPIE cca. 5 minut před určenou hodinou.
 • Ø do hodin bude dítě vybaveno přezůvkami a zástěrou či starým tričkem, jakožto ochranou proti případnému zašpinění
 • Ø pokud dítě svévolně poškodí zařízení ateliéru, nedbá upozornění lektora, zavazují se rodiče uhradit náhradu škody
 • Ø po uplynutí určeného času pro výtvarný kurz, neodpovídá lektor za bezpečnost dětí odcházejících z ateliéru, pokud si přejete, aby Vaše dítě odcházelo dříve, dejte k tomu písemný souhlas
 • Ø v případě onemocnění lektora, zajistíme lektora náhradního nebo stanovíme náhradní termín výtvarného kurzu, vše dopředu oznámíme
 • Ø souhlas s těmito podmínkami je vyjádřen podpisem rodiče (zák. zástupce) na přiložené přihlášce.

  

 

Ing. Mgr.  Hana Janů

ředitelka NSS

V Novém Městě na Moravě dne  14. června 2016

 

 

 
PŘIHLÁŠKA DO ATELIÉRU

ŠKOLNÍ ROK 2016 / 2017

Novoměstské sociální služby, Žďárská 68, Nové Město na Moravě

 

Návratka

 

JMÉNO a PŘÍJMENÍ …………………………………………………

BYDLIŠTĚ ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

VĚK ………………………                                             Telefon : …………………………

 

Datum : ………………………                                       …………………………………….

podpis zákonného zástupce