Novoměstské sociální služby

Testování paměti

/ nss224

Test paměti v DPS. Díky projektu České alzheimerovské společnosti, Diakonie Myslibořice a péčí ředitelky Novoměstských sociálních služeb (NSS) Ing.Mgr. Hany Janů,  jsme se mohli jako senioři …

Test paměti v DPS.

Díky projektu České alzheimerovské společnosti, Diakonie Myslibořice a péčí ředitelky Novoměstských sociálních služeb (NSS) Ing.Mgr. Hany Janů,  jsme se mohli jako senioři přihlásit do projektu DNY PAMĚTI, který se zabývá vyhledáváním osob s poruchou vyšších nervových funkcí.

Testování paměti proběhlo 24. srpna na domě s pečovatelskou službou (DPS). Během dne se tohoto testování zúčastnilo 15 osob. Testování prováděly sociální pracovnice Domova pro seniory Myslibořice.

Do projektu se mohli přihlásit obyvatelé DPS a Nového Města. Vlastní test byl prováděný   formou otázek a odpovědí resp. grafickým vyjádřením. Test je dobrovolný, bezplatný, důvěrný a anonymní a trvá cca 45 minut. V testu mozkových funkcí (zkratka ACE) se testuje pozornost a orientace, paměť, verbální fluence, jazyk a zrakově-prostorové schopnosti. Jednotlivé úlohy jsou bodovány a celkový součet bodů je 100. Při skóre méně nebo rovno 85 bodům je vhodné provést vyšetření u odborného lékaře. Při skóre vyšším než 90 bodů je možné považovat absolventa testu za zdravého s nízkou pravděpodobností demence. Test paměti byl doplněn dotazníkem k posouzení nálady u seniorů (GDS).

Závěrem lze říci, že je dobré znát své zdraví a předcházet tak pozdějším vážným problémům.  Děkujeme NSS a Diakonii,  že nám umožnily zúčastnit se tohoto projektu.

 

Jiří Špaček

Novoměstské sociální služby

566 598 100
Žďárská 68
59231 Nové Město na Moravě
  • Datová schránka: 2ibjmik
  • IČ: 48899097

Pečovatelská služba s nepřetržitým provozem v Domě s pečovatelskou službou a pečovatelská služba na území Nového Města na Moravě a Odlehčovací služba v Domě s pečovatelskou službou.Nabídka služeb