Pravidla pro návštěvy na pokoji OS

nss224  Sdílet článek na nebo

Od 27. 2. 2021 jsou umožněny výjimky ze zákazu návštěv. Na základě usnesení vlády č. 201 ze dne 27. 2. 2021 jsou stanovena tato pravidla …

Od 27. 2. 2021 jsou umožněny výjimky ze zákazu návštěv.

Na základě usnesení vlády č. 201 ze dne 27. 2. 2021 jsou stanovena tato pravidla pro návštěvy pro období 1. 3. 2021 po dobu trvání nouzového stavu (poté bude upraveno podle dalších pravidel vyhlášených vládou).

Zákaz návštěv trvá po dobu nouzového stavu.

Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud klient odlehčovací služby:

 • je omezen ve svéprávnosti
 • je se zdravotním postižením
 • vykazuje známky takového psychického stavu, který by návštěva blízká mohla zlepšit (výjimku posuzuje personál NSS, schvaluje ředitelka)
 • je v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba:

 • podrobí se u zdravotních sester DZP NSS před zahájením návštěvy POC testu (antigennímu testu) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem (testování se bude provádět ve vstupní hale budovy DPS)
 • provedení a čas návštěvy je předem dojednáno s personálem NSS
 • před odběrem vyplní čestné prohlášení s informovaným souhlasem s provedením testu ve všech bodech
 • vyplní iniciály do potvrzení o negativitě testu. Potvrzení může využít následujících 48 hodin v našem zařízení nebo i jiném zařízení sociálních služeb
 • po sdělení negativního výsledku testu může odejít na návštěvu
 • děti nemají žádnou výjimku z testování
 • čestná prohlášení je možné stáhnout z webových stránek Odlehčovací služby a vyplnit předem
 • absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem nebo sms zaslaný odběrovým místem a prokáže se občanským průkazem
 • v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS a prokáže se občanským průkazem

Výše uvedené osoby vstupující na návštěvu mohou vykonat návštěvu za těchto podmínek:

 • vyplní zjednodušené čestné prohlášení ve všech bodech (vyjma těch, kteří vyplňují čestné prohlášení s informovaným souhlasem před testováním)
 • po dobu návštěvy používají osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu

Po dobu návštěvy doporučujeme, aby i osoba ubytovaná na pokoji OS používala osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu

Děkujeme za pochopení a respektování těchto pravidel

  Ing. Mgr. Hana Janů

Soubory ke stažení

 
Dotazník