Návštěvy obyvatel DPS

Veronika Kubíková  Sdílet článek na nebo

Novoměstské sociální služby poskytují terénní službu, tudíž se na návštěvy rodin a přátel, kteří chtějí navštívit své blízké v jejich bytech v Domě s pečovatelskou …

Návštěvy obyvatel DPS

Novoměstské sociální služby poskytují terénní službu, tudíž se na návštěvy rodin a přátel, kteří chtějí navštívit své blízké v jejich bytech v Domě s pečovatelskou službou, nevztahuje povinnost testování na Covid-19. Pokud půjdete na návštěvu do bytu na DPS, mějte nejen při vstupu do budovy nasazený na obličeji respirátor typu FFP2 nebo ochranný štít nebo alespoň obličejovou roušku, a to i při pobytu v bytě. Vyhodnoťte sami vhodnost určitého typu ochrany pro komunikaci s Vašim blízkým. Nezapomínejte na desinfekci rukou. Nádoby s desinfekcí jsou umístěné u každého vchodu do budovy DPS. Doporučujeme kratší a častější návštěvy a také dodržování doporučené vzdálenosti odstupu 2m.

Dům s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě zajišťuje provoz 50 bytů k bydlení pro seniory. Není pobytové zařízení ve smyslu domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem. Nemůžeme tudíž návštěvy zakázat a více kontrolovat. Můžeme pouze doporučovat. Veškerá naše doporučení jsou konzultována s KHS Žďár nad Sázavou. Prosím dbejte aktuálních doporučení, která jsou vyvěšena na vstupních dveřích budovy DPS, snažme se všichni co nejvíce chránit se navzájem.

Ing. Mgr. Hana Janů

ředitelka NSS