Novoměstské sociální služby
 

Informace – aktuální situace COVID-19

Veronika Kubíková  Sdílet článek na nebo

Vážení klienti, Vážení rodinní příslušníci, Vážení opatrovníci,   vzhledem k opětovnému rozvoji šíření nákazy a zhoršení trendu vývoje počtu osob nakažených Covid-19  i v našem regionu, Vás …

Informace – aktuální situace COVID-19

Vážení klienti,

Vážení rodinní příslušníci,

Vážení opatrovníci,

 

vzhledem k opětovnému rozvoji šíření nákazy a zhoršení trendu vývoje počtu osob nakažených Covid-19  i v našem regionu, Vás chceme opět požádat a upozornit na

 

NUTNOST NEPRODLENĚ INFORMOVAT PEČOVATELSKOU SLUŽBU

  • prostřednictvím kteréhokoliv pracovníka pečovatelské služby
  • na telefonním čísle 566 598 101, 566 598 105, 603 486 167

 

 –  o zjištění onemocnění COVID-19 nebo o příznacích tohoto onemocnění

    nejen u klienta pečovatelské služby,  ale také i u jiných členů domácnosti

–   informovat o jakémkoliv podezření např. blízkého kontaktu s nakaženou

    osobu,  případně nařízenou karanténu

 

Dále Vám doporučujeme, abyste i nadále dodržovali základní zásady při snižování rizika nakažení :

  • používejte roušky
  • často a důkladně si myjte ruce pomocí desinfekčních přípravků na alkoholové bázi nebo mýdlem a vodou
  • používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte
  • pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty ( např. mobilní telefon,….)
  • omezte cesty do míst, kde by výskyt onemocnění byl zaznamenán ( návštěvy příbuzných, dovolené,….)
  • vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpečný odstup (cca 2 metry)
  • vyvarujte se blízkému kontaktu s osobami, které mají příznaky respiračního onemocnění, byly ve styku s nemocným COVID-19

 

Děkujeme všem za ohleduplnost a  respektování našich doporučení.

 

Ing. Mgr. Hana Janů

ředitelka NSS

tel. 566 598 102, 603 486 167

 

 

V Novém Městě na Moravě 27.7.2020