Novoměstské sociální služby
 

Informace 14. 10. 2020 COVID-19

Veronika Kubíková  Sdílet článek na nebo

Vážení klienti, Vážení rodinní příslušníci, Vážení opatrovníci, dovolte, abychom Vás opět informovali o aktuální informacích, které dopadají na poskytování pečovatelské služby v souvislosti s vývojem epidemiologické …

Informace 14. 10. 2020 COVID-19

Vážení klienti,

Vážení rodinní příslušníci,

Vážení opatrovníci,

dovolte, abychom Vás opět informovali o aktuální informacích, které dopadají na poskytování pečovatelské služby v souvislosti s vývojem epidemiologické situace COVID  – 19  a vyhlášením nouzového stavu.

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12.října 2020 vláda

nařizuje

  1. Všem osobám tedy i uživatelům pečovatelské služby případně dalším blízkým osobám (rodinní příslušníci) během poskytování služby POUŽÍVAT OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou úkonů jako je provádění osobní hygieny, podávání jídla uživateli do úst, případně jiných závažných důvodů a situací, které budou u každého vyhodnocovány individuálně.
  2. Dále vláda nařizuje všem zájemcům, uživatelům a jejich blízkým osobám INFORMOVAT SLUŽBU O VÝSKYTU klinických příznaků COVID-19 , nebo o nařízené      karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID-19, a to neprodleně po zjištění.
  3. Vzhledem ke zhoršující se situaci se může  i v naší službě stát, že nebudeme mít dostatek pracovníků a služba bude poskytována v nouzovém režimu.

 V tomto případě bude

  • prioritně zajišťována péče u klientů, kteří jsou plně na poskytování péče závislí a nemají možnost zapojit rodinné příslušníky.
  • dále dojde k omezení služeb pouze na nezbytně nutné úkony jako je zajištění stravy, podání jídla a provádění základní osobní hygieny.
  • nákupy případně pochůzky budou prováděny pouze v nezbytně nutném rozsahu.
  • ostatní nasmlouvané činnosti jako například – provádění běžných úklidů, provádění velkých úklidů, dovozu a doprovodů k lékaři, individuálních aktivizačních činností a podobně bude dočasně POZASTAVENO.

 Každý uživatel  případně  kontaktní osoba bude v tomto případě informován sociální pracovnicí pečovatelské služby a individuálně bude projednáváno nastavení služby.

Pevně věříme, že tuto nelehkou situaci všichni společně zvládneme.

S pozdravem a přáním pevného zdraví.

 

Ing. Mgr. Hana Janů

ředitelka NSS

V Novém Městě na Moravě  14.10. 2020