Informace 1.3. 2021 COVID-19

Lucie Kloudová  Sdílet článek na nebo

Vážení klienti, Vážení rodinní příslušníci, Vážení opatrovníci, v návaznosti na usnesení vlády ze dne 26. února 2021, kterým byl  na území České republiky opět vyhlášen nouzový …

Vážení klienti,

Vážení rodinní příslušníci,

Vážení opatrovníci,

v návaznosti na usnesení vlády ze dne 26. února 2021, kterým byl  na území České republiky opět vyhlášen nouzový stav s účinností od 27.2. 2021 do 28.3. 2021 si Vás opět dovolujeme informovat o nařízeních, která jsou v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby  třeba dodržovat.

  • Všechny osoby, tedy i uživatelé, zaměstnanci a další přítomné osoby musí používat během poskytování služby ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je RESPIRÁTOR.

POUŽÍVÁNÍ ROUŠKY( látkové nebo jednorázové) JIŽ NEPOSTAČUJE.

  • Nadále platí, že všichni zájemci, uživatelé nebo jejich blízké osoby JSOU POVINNI INFORMOVAT příslušného poskytovatele sociálních služeb o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID-19, A TO NEPRODLENĚ PO ZJIŠTĚNÍ.

Tuto skutečnost oznamte přímo pečovatelce nebo na telefonním čísle

sociálních pracovníků NSS  566 598 105 nebo 733 121 772, 732 202  616.

S každým uživatelem bude další poskytování služby řešeno individuálně.

  • Po dobu nouzového stavu se umožňuje poskytovatelům poskytnout služby v nezbytné míře jako je např. zabezpečení potravin, donáška stravování i osobám, které nespadají do naší cílové skupiny, samozřejmě, pokud to dovolí naše personální a technické podmínky.
  • Při dovozu nebo donášce oběda budeme nyní opět upřednostňovat bezkontaktní předávání obědů – výměna jídlonosičů u dveří, dodržování bezpečné vzdálenosti, používání desinfekčních přípravků a dalších ochranných pomůcek pečovatelek.

 

U uživatelů, u kterých probíhá péče budou i nadále dodržována všechna  opatření tak, jak jsme již zvyklí.

 

Děkujeme všem za ohleduplnost a respektování všech doporučení a nařízení.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Ing. Mgr. Hana Janů

ředitelka NSS