Báseň

nss224  Sdílet článek na nebo

Dovolte abychom se s Vámi se svolením autora podělili o jednu krásnou báseň, kterou napsal jeden velmi šikovný a talentovaný obyvatel Domu s pečovatelskou službou. …

Dovolte abychom se s Vámi se svolením autora podělili o jednu krásnou báseň, kterou napsal jeden velmi šikovný a talentovaný obyvatel Domu s pečovatelskou službou.

 

U muziky

Muzikanti začli hrát,

pojď, děvčátko, tancovat,

pojď, dívenko, do kola,

skočíme si zvesela.

 

Sálem už zní písnička,

již zná celá vesnička,

pojď, děvčátko jako květ,

roztočíme celý svět.

 

Vždyť až mládí uplyne,

radost ta nám pomine,

přijde vážný žití čas,

kdo ví, zda se sejdem zas.

 

Pak, až bude hudba hrát,

budem si jen vzpomínat

na hospůdku milenou,

chvojím, kvítím zdobenou.