Změna úhrad pečovatelské služby

nss224  Sdílet článek na nebo

Vážená paní, Vážený pane, dovoluji si Vás informovat o navýšení úhrad na pečovatelské službě. S účinností od 1. 3. 2022 došlo k novelizaci vyhlášky č. …

Vážená paní, Vážený pane,
dovoluji si Vás informovat o navýšení úhrad na pečovatelské službě.
S účinností od 1. 3. 2022 došlo k novelizaci vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se
provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Tato vyhláška stanovuje výši úhrad pro jednotlivé druhy sociálních služeb.
V návaznosti na tuto změnu dochází od 1. 3. 2022 k navýšení výše úhrady
fakultativních činností u pečovatelské služby a to s ohledem na navyšování cen
materiálu, pohonných hmot, osobních nákladů zaměstnanců. Výše sazby za tyto
činnosti vychází z reálných nákladů spojených s jejich vykonáváním.
Jedná se o tyto úkony: doprava vozidlem poskytovatele, dohled na užíváním léků,
dohledy na dospělým občanem a dospělou osobou, individuální společenské a
aktivizační činnosti.
Úhrady za základní činnosti se nemění.
S ohledem na výše uvedené přikládám i nový úhradovník. Způsob účtování
zůstává stejný.
Změna proběhne od 1. 7. 2022 a obdržíte dodatky ke smlouvám o poskytování
pečovatelské služby. Sdělení, zda budete chtít upravit nasmlouvané rozsahy
poskytování sociální služby, sdělte prosím do 15.6. 2022.

Prosím, projděte si nové úhradovníky. Pokud budete potřebovat bližší informace
nebo změnu v poskytování sociální služby, obraťte se na sociální pracovnice:
– Darina Chroustová 566 598 105, 733 121 772
– Lucie Kloudová 566 598 105, 732 202 616

Soubory ke stažení

 
Dotazník